چند روز پیش دانشگاه تهران شاهد تجمع عده ای از پیاده نظام کودتا مخملی بود . در مقابل دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران تجمع کردند و شعار های قشنگی دادن . حیفم اومد شعارها رو ننویسم :

مزدور انگلیسی برو ببین بی‌بی‌سی؛

موسوی پینوشه ایران رنگی نمیشه؛

موسوی، رجوی ، پیوندتان مبارک؛

موسوی اسرائیل پیوندتان مبارک

نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی؛

"توهین به رای ملت، خیانت خیانت "

"قبول اكثریت، نشان آدمیت "

"دروغگو دروغگو 72 كشته‌ات كو "

"مرگ بر دیكتاتور مخملی "

"آمریكا حیا كن، موسوی رو رها كن "

"سبز فقط سبز نبی، رهبر فقط سید علی "

"آزادی اندیشه با اغتشاش نمی‌شه "

"بازیچه حیا كن، اغتشاشو رها كن "

"مرگ بر دیكتاتور دروغگو "

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 مهر 1388    | توسط:    | طبقه بندی: کودتای مخملی (سبز)،     | نظرات()